Kolokwium I
(kolokwium1)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Prowadzący: Marian Rusek
Prowadzący: Arkadiusz Orlowski


Pierwsze kolokwium z logiki odbędzie się 6 i 8 grudnia.