Kolokwium I
(kolokwium1)

 Kurs wymaga klucza dostŕpu do kursu

Prowadz┬▒cy: Marian Rusek
Prowadz┬▒cy: Arkadiusz Orlowski


Pierwsze kolokwium z logiki odbêdzie siê 6 i 8 grudnia.